Az infokom-piac kutató és tanácsadó specialistája
Magyar Infokommunikációs Jelentés 2016

Kutatási és elemzési módszertan

A Magyar Infokommunikációs Jelentés a szakma legátfogóbb, az üzleti és lakossági szegmens informatikai, távközlési és internetes piacait éves rendszerességgel, integráltan monitorozó kutatássorozat.
A keresleti oldali megközelítés, az eszközök és megoldások vásárlói, felhasználói körében végzett reprezentatív, nagy mintás felmérés lehetővé teszi, hogy a BellResearch kutatói megbízható módszerrel, a kínálati szereplők véleményétől és terveitől függetlenül, nagy pontossággal határozzák meg a piacok fejlettségét, és a döntéshozók konkrét tervei alapján prognosztizálják azok várható növekedését.

A BellResearch az adatfelvételek során pontosan tervezett, rétegzett mintavételi eljárást alkalmaz az alapsokaságok megfelelő reprezentálására, a kisebb torzításokat a kutatók a sokasági alapstatisztikák alapján többdimenziós súlyozással korrigálják. A tisztított és súlyozott adatokat elemzőcsoportok dolgozzák fel, hogy a piac- és technológiaismeret leghatékonyabb szinergiáját valósíthassák meg.

Üzleti szegmens: társas vállalkozások

A társas vállalkozások ICT piacainak felmérésére 2017-ben 2 átfogó adatfelvételt végzünk. Mindkét adatfelvétel során összesen mintegy 1.300 társas vállalkozás kompetens vezetőjével készítünk kb. 1-1 órás személyes interjút. A kutatási program egyaránt lefedi a nagyvállalati [LB, 250+ alkalmazott], középvállalati [MB, 50-249 alkalmazott], kisvállalati [SB, 10-49 alkalmazott] és mikrovállalati [CB, 1-9 alkalmazott] felvevőpiacokat. Az ún. „nem arányosan rétegzett” mintavételezés lehetővé teszi, hogy kellő statisztikai megbízhatósággal vizsgáljuk ne csupán a teljes vállalati populációt, hanem annak – legkülönbözőbb ismérvek mentén értelmezhető – szegmentumait is.
Az [adat- és beszédcélú] távközlési szolgáltatások piacainak felmérésére 2017. március-májusi időszakban kerül sor.
Az IT piaci vizsgálat adatfelvételét 2017. július-szeptemberi időszakban végezzük.

Üzleti szegmens: költségvetési intézmények

A költségvetési [intézményi] szegmens ICT piacainak felmérésére szolgáló kutatási program mintája lefedi az összes magyarországi önkormányzati és központi forrásból finanszírozott költségvetési intézményt. Az elemzések során a teljes intézményi célcsoportra vonatkozóan biztosítunk adatsorokat, de elkészítjük azokat a súlyváltozókat is, amelyek igény esetén részletesebb szegmentációkat is képesek támogatni.
Az intézményi szegmens felmérésére 2017. március-májusban kerül sor.

Lakossági szegmens: háztartások és egyének

A háztartási/lakossági szegmens ICT piacainak felmérésére 2017-ban is 2 adatfelvételt végzünk.

Az átfogó, az összes magyarországi háztartásra reprezentatív adatfelvétel [„háztartási kutatás”] során összesen 1.600 személyes interjút készítünk [válaszadó a háztartásfő]. Az adatfelvétel átvilágítja a háztartásokban potenciálisan megtalálható ICT eszközök, [háztartási szintű] ICT szolgáltatások múltját, jelenét és jövőjét.

A magyarországi lakosság [egyéni szintű] ICT eszközhasználatának, szolgáltatás igénybevételének, illetve a populáció informatikai és távközlési felkészültségének mérésére külön kutatási design szolgál. Összesen 1.500 egyéni interjút végzünk el országos reprezentatív mintán a 15+ lakosság körében [„egyéni kutatás”], amit kiegészítenek a háztartási adatfelvételek eredményei a 15- korosztályokra vonatkozóan.

A lakossági kutatások adatfelvételeire 2017. június-júliusi időszakban kerül sor.

AJÁNLAT ÉS MEGRENDELÉS
További információk, ajánlat és bemutató prezentácó:

Jakab Áron
partnerkapcsolati igazgató
tanulmanyok{*}bellresearch.com
[+36-1] 477 01 00


Hardvereszközök
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Szoftvereszközök
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
IT-szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Informatikai és távközlési magánhálózatok
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Infrastrukturális és üzleti megoldások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
IT-beruházások és -költségvetés
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Internetszolgáltatás
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Adatátviteli és üzleti kommunikációs szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Fix telefónia
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Mobiltelefónia
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Telco preferenciák, attitűdök, hajtóerők
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
IT és szórakoztató elektronika a háztartásokban
Lakossági szegmens – háztartások és egyének
A lakossági fixtelefon-piac
Lakossági szegmens – háztartások és egyének
A lakossági internetpiac
Lakossági szegmens – háztartások és egyének
A lakossági mobiltelefónia piaca
Lakossági szegmens – háztartások és egyének
Lakossági TV-multimédia szolgáltatások
Lakossági szegmens – háztartások és egyének
Távközlési bundling
Lakossági szegmens – háztartások és egyének
Infokommunikáció az egyének szintjén
Lakossági szegmens – háztartások és egyének