Az infokom-piac kutató és tanácsadó specialistája
Magyar Infokommunikációs Jelentés 2016

Infokommunikáció az egyének szintjén

Lakossági szegmens – háztartások és egyének · Megjelenés:

Tematika

Beszédcélú mobilhasználati szokások részletes átvilágítása, SMS és MMS szolgáltatások igénybevétele. Külföldi beszédcélú mobilhasználat, külföldi internet célú mobilhasználat. EU-s romaing díjak eltörlésének várható hatása a külföldi mobilhasználatra. Egyének mobilkészülék-ellátottsága és a készülék-állomány profilja [pl. kor, márka, képességek, Dual-SIM, kártyafüggetlenség, stb]. Új készülék-vásárlási és -cserélési hajlandóság [múlt / jövő], a készülékválasztás szempontjai és beszerzési csatornái. Mobilfunkciókkal kapcsolatos preferenciák, költségviselési képesség/ár-szenzitivitás. Okostelefonokkal kapcsolatos ismeretek és attitűdök. Az okostelefonok elterjedtsége és az installált bázis részletes paraméterezése [pl. márka, operációs rendszer, alkalmazott információbiztonsági megoldások, stb.]. Az okostelefonok használati céljainak és körülményeinek mélyreható vizsgálata. Jövőbeni okostelefon beszerzési tervek. Fix telefóniával kapcsolatos attitűdök, vélemények. Vezetékes hang szerepe az egyén kommunikációjában, a fix telefonhasználat legfőbb jellemzői [helyszínek, a használat volumene, stb.]. A fix telefonhasználat változása, a mobiltelefon helyettesítő hatása. Infokommunikációs ismeretek tudásszintje, attitűdök, meggyőződések. Az informatikának, távközlésnek tulajdonított hasznosság, társadalmi rétegek és csoportok. Számítástechnikai képzés- és oktatás. A „digitális írástudatlan” rétegek és csoportok felzárkóztatásának potenciális forgatókönyvei [a távolmaradás okai és azok megszüntetésének lehetséges szcenáriói]. A digitális képességek fejlesztését illetve a digitalizáció/internet terjedését célzó kormányzati programokkal [pl. SZIP, internet ÁFA csökkentés, kedvezményes/szociális internet „alapcsomag”, stb.] kapcsolatos ismeretek, vélekedések. A „Digitális Jólét Program” ismertsége. A PC-használat mintázatai: célja, helye, gyakorisága, időtartama, stb. Táblagépekkel kapcsolatos ismeretek és attitűdök. Tabletek jelenlegi használata a hazai lakosság körében, az eszközállomány profilja [márka, platform, stb.]. A táblagép felhasználás céljai és körülményei. Jövőbeni tablet beszerzési tervek, árérzékenység. Internettel kapcsolatos ismeretek, attitűdök, meggyőződések. Internethez való hozzáférés lehetősége és használat részletes jellemzői [helye, gyakorisága, időtartama, platformok, stb.]. Internet-használati célok megítélése, illetve a jelenlegi felhasználói és online tartalomfogyasztási szokások részletes átvilágítása. Elektronikus kormányzati szolgáltatások ismertsége, megítélése és igénybevétele. Internetes ügyintézés jelenlegi felhasználási mintázatai és jövőbeni igények. Internetes vásárlás [vásárolt termékek köre, átlagos és összesített kiadások, jellemző fizetési módok stb.], internet-banking. „Diszruptív” technológiák [pl. Airbnb]: ismeretek, attitűdök, használat. Mobiltelefon képernyőjén keresztüli internetezés gyakorisága, volumene, az általános internethasználatra gyakorolt hatása. A mobilinternet használat helyszínei és „élethelyzetek”. Igénybe vett adathálózatok [3/4G, otthoni, munkahelyi és „nyilvános” Wifi felhasználás], valamint az azokkal való elégedettség. „Közösségi” wifi hálózatok [pl. UPC Wi-Free]: ismeretek, igénybevétel, vonzerő, elvárások. Mobilinternet használati célok részletes átvilágítása, „időmérleg”. Mobil VoIP és OTT üzenetküldés jelenlegi használata: alkalmazások, gyakoriság, volumen, „élethelyzetek”, stb. Mobil VoIP és OTT üzenetküldés hatása a „hagyományos” mobiltelefonhasználatra és kiadásokra. Mobil VoIP-pal kapcsolatos jövőbeli tervek, elképzelések. Közösségi oldalak [Facebook, Twitter, stb.] használata mobiltelefonon keresztül. Videomegosztók használata, egyéb nem lineáris video tartalomfogyasztás. Push-email szolgáltatások/megoldások igénybevétele. Mobiltelefon képernyőjén keresztüli internetezéssel kapcsolatos jövőbeni tervek. „Smart” eszközök/ kiegészítők [pl. okosóra, fitnesz eszközök, egészségügyi eszközök, virtuális valóság eszközök, stb.] relevanciája és jelenlegi használata. „Okosváros” koncepció ismertsége, attitűdök. „Okosváros” szolgáltatások vélt hasznossága és ez irányú igények. Lineáris televíziónézési szokások: gyakoriság, volumen, műsorok/tartalmak, digitális/interaktív funkciók. „Online” televíziózással kapcsolatos ismeretek, jelenlegi használati mintázatok, jövőbeni igények. „Videotéka/videotár” megoldásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos ismeretek, használati mintázatok, tartalmak, az igénybevétel céljai és intenzitása, konstrukciók. A televíziós szokások átalakulása. Egyéb infokommunikációs eszközhasználati és tartalomfogyasztási szokások. Elektronikus banki és fizetési megoldások ismertsége, elterjedtsége, használata. Hagyományos és innovatív fizetési megoldások ismerete és használata [bankkártya, érintésmentes fizetés, átutalás bankfiókban / interneten, virtuális/internetkártya, sms, mobilalkalmazás, független online fizetési szolgáltatás]. Számlafizetés módjai, elektronikus számla ismerete, használata. Banki átutaláshoz igénybevett ügyintézési csatornák. Online bank / Mobilbank igénybevétele.


Rendelje meg az elemzést! Részletes ajánlat, csomagkedvezmények és további információk >>


AJÁNLAT ÉS MEGRENDELÉS
További információk, ajánlat és bemutató prezentácó:

Gál Tamás
vezető tanácsadó
tanulmanyok{*}bellresearch.com
[+36-1] 477 01 00


Hardvereszközök
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Szoftvereszközök
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
IT-szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Informatikai és távközlési magánhálózatok
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Infrastrukturális és üzleti megoldások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
IT-beruházások és -költségvetés
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Internetszolgáltatás
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Adatátviteli és üzleti kommunikációs szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Fix telefónia
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Mobiltelefónia
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Telco preferenciák, attitűdök, hajtóerők
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
IT és szórakoztató elektronika a háztartásokban
Lakossági szegmens – háztartások és egyének
A lakossági fixtelefon-piac
Lakossági szegmens – háztartások és egyének
A lakossági internetpiac
Lakossági szegmens – háztartások és egyének
A lakossági mobiltelefónia piaca
Lakossági szegmens – háztartások és egyének
Lakossági TV-multimédia szolgáltatások
Lakossági szegmens – háztartások és egyének
Távközlési bundling
Lakossági szegmens – háztartások és egyének
Infokommunikáció az egyének szintjén
Lakossági szegmens – háztartások és egyének