Az infokom-piac kutató és tanácsadó specialistája
Magyar Infokommunikációs Jelentés 2018

Helyhez kötött távközlési szolgáltatások

Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények · Megjelenés: elérhető

Tematika

Adatátviteli hálózatok (telephelyek közötti, nemzetközi), technológiák. Elterjedtség, alkalmazási területek, fejlesztési motivációk. Szolgáltatói kapcsolatok, piacméretek.

Vezetékes internet, penetráció, fejlődés, elzárkózás. Alkalmazott megoldások, sávszélesség és elégedettség. Értéknövelt szolgáltatások. Költségek és struktúra, árrugalmasság. Szolgáltatói kapcsolatok, piacrészesedések (ügyfél, access, bevétel). Változások, trendek (szolgáltató, technológia, sávszélesség, bővítés), preferenciák. Szervezeten belüli elterjedtség, használati célok.

Fix telefónia, ellátottság, szerep. Technológiák, VoIN. Kiadások volumene, struktúrája. Szolgáltatói kapcsolatok, részesedések. Fix-mobil helyettesítés. Trendek, előrejelzések.

Pay-tv szolgáltatások használata, kiadások, szolgáltatói részesedések.

Teljes piac (vállalatok, intézmények): piacméret, szolgáltatói kapcsolatok, részesedések (ügyfélszám, access, bevétel), ügyfélprofilok. Előrejelzések a piac méretére és szerkezetére.


Telephelyek közötti, illetve egyéb belföldi kapcsolati rendszerrel [partnerek, beszállítók stb.] fenntartott adatátviteli hálózatok, nemzetközi adatátvitel a vállalati és intézményi célcsoportokban. Adatátviteli technológiák, megoldások elterjedtsége [MLL, IP-VPN/MPLS, Layer2 VPN/Ethernet VPN, ATM, X.25, Frame-relay, stb.]. Adatátviteli hálózatok alkalmazási területei és a fejlesztések motivációi. Adatátviteli szolgáltató-kapcsolatok, szolgáltatók több szempontú részesedés-vizsgálata. A B2B/A „helyhez kötött” adatátviteli piac mérete összességében és főbb technológiánként. 2017-es adatkommunikációs fejlesztések, valamint 2018-19-es fejlesztési és új előfizetés beszerzési tervek a belföldi és nemzetközi „vezetékes” adatkommunikációban, előrejelzések.

„Vezetékes” internet penetráció a társas vállalkozások és költségvetési intézmények körében, a hozzáféréssel rendelkező cégek / intézmények számának és összetételének változása, az internettől való elzárkózás okai. Alkalmazott „vezetékes” adatátviteli megoldások, hozzáférési piacok [xDSL, MLLI, CaNet, Optikai internet, stb.] jellemzői. Sávszélesség és azzal való elégedettség. Internet-előfizetésekhez kapcsolódó „VAS” szolgáltatások [pl. email postafiók/tárhely, webtárhely, domain név, Fix IP-cím, Wifi-képes eszköz, vírusvédelmi/internetbiztonsági szolgáltatások, mobilinternet „back-up” megoldás, felhőalapú informatikai szolgáltatások (pl. O365)]. Hozzáférési költségek és azok struktúrája. Szolgáltatók többdimenziós részesedés-vizsgálata [ügyfélszám, hozzáférések száma, bevételek stb. alapján] összességében és a „vezetékes” internet-hozzáférési piac egyes technológiai és felvevőpiaci szegmenseiben. Technológia- és szolgáltató-váltások 2017-ben és 2018-ban, sávszélesség-bővítések [upgrade], szélessávú migrációk és piacbővítő hatásuk. 2018-19-es új „vezetékes” internet beszerzési tervek. Emeltszintű „SLA-jellegű” szolgáltatások iránti igény és fizetőképes kereslet. „Vezetékes” Internettel nem rendelkező szervezetek „elzárkózásának” okai. Árrugalmasság vizsgálatok. Új hozzáférést vásárló cégek és intézmények multidimenziós profilírozása, az "új belépők" hozzáférési technológiapreferenciái, kereslet-előrejelzés, trendelemzés. „Helyhez kötött” vs mobilinternet keresztelemzések, a „large screen” mobilinternet helyettesítő/kiegészítő szerepének vizsgálata. Az internet fontossága a vállalkozások, intézmények számára. Szervezeten belüli ellátottság [internethez hozzáférő alkalmazottak, internetes PC-k]. A szervezet internethasználatának céljai jelenleg és tervezett jövőbeni használati célok. Internetes értékesítések, internetes beszerzések. Vállalati WiFi hálózatok használata.

Fix telefon-ellátottság és a fix telefóniával kapcsolatos jövőbeli tervek, a vezetékes hang szerepének változása a gazdálkodó szervezetek illetve intézmények kommunikációs struktúrájában. „Access-típusú” szolgáltatások: PSTN/ISDN, VoCa [kábeltelefónia], egyéb VoIP szolgáltatások. CS/CPS használat, szolgáltató-kapcsolatok, kiadások és jövőbeli tervek. A vállalati adathálózaton [WAN] keresztüli vezetékes hang elterjedtsége. VoIN megoldások ismertsége és elfogadottsága, az internet-telefónia [Skype, stb.] jelene és jövője. A társas vállalkozások és intézmények fix telefonra fordított kiadásának volumene és részpiaconkénti [pl. technológiánkénti] struktúrája, adminisztratív és technológiai költség-csökkentő megoldások. Távközlési szolgáltatók részesedésének több szempontú elemzése [ügyfél, fővonal, bevétel, stb. alapján] az üzleti szegmens [vállalatok / intézmények] fix telefonpiacán és az egyes technológiai részpiacokon. Vezetékes-mobil keresztelemzések, a mobil helyettesítő szerepének vizsgálata. Előrejelzések: az üzleti „vezetékes” hang előfizetés állomány és szerkezete, vállalati és intézményi kiadások, piacméret.

„PayTV” szolgáltatások használata, kiadások, szolgáltatói kapcsolatok, részesedések.

A „helyhez-kötött” távközlési szolgáltatások teljes vállalati és intézményi piacának mérete, szerkezete. A „vezetékes” szolgáltatások keresztösszefüggései, a távközlési szolgáltató-kapcsolatok heterogenitása, a kínálati oldali szereplők ügyfélszáma, bevétele és részesedési mutatói. A meghatározó piaci szereplők üzleti „vezetékes” ügyfélkörének jellemző profilja, a szolgáltatói bevételek felvevőpiaci és technológiai szerkezete. Az üzleti „vezetékes” piac méretére és szerkezetére vonatkozó jövőbeni előrejelzések.
Részletes tartalom, ajánlat, csomagkedvezmények és további információk >>


AJÁNLAT ÉS MEGRENDELÉS
További információk, ajánlat és bemutató prezentácó:

Gál Tamás
vezető tanácsadó
tanulmanyok{*}bellresearch.com
[+36-1] 477 01 00


Helyhez kötött távközlési szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Mobiltávközlési szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Távközlési bundling, konvergencia, hajtóerők
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
IT infrastruktúra, megoldások, kiadások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
IT-szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Digitális transzformáció
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Infokommunikáció a háztartások szintjén
Lakossági szegmens – háztartások és egyének
Infokommunikáció az egyének szintjén
Lakossági szegmens – háztartások és egyének