Az infokom-piac kutató és tanácsadó specialistája
Magyar Infokommunikációs Jelentés 2018

Mobiltávközlési szolgáltatások

Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények · Megjelenés: elérhető

Tematika

Beszédcélú mobiltelefon-előfizetések, közvetlen és közvetett penetráció. Lakossági előfizetések üzleti használata, motivációi.

Piacméret, mobilkiadások aránya a beszédcélú kiadásokban. Szolgáltatói részesedések (ügyfél, kártya, bevétel).

Szolgáltatói kapcsolatok, SIM-kártyák száma, hűségszerződések. Szolgáltatók Flották, beszerzési társulások, publikus és egyedi csomagok.

Szolgáltatók iránti attitűd, percepciók, szolgáltató- és díjcsomag-választási paraméterrendszer. A Digi megjelenésével kapcsolatos ismeretek, várakozások, tervek, elvárások.

A piacfejlődés dinamikája, előrejelzések.

Munkatársak mobilhasználata. Okostelefonok. Értéknövelt szolgáltatások.

Flat, korlátlan és osztható tarifacsomagok.

Mobilinternet-csomagok, elterjedtség, paraméterek, potenciál. csomagolás, OTT-k hatása. Large-screen mobilinternet, helyettesítés. Szolgáltatók pozíciói. M2M. 5G ismeretek.


Beszédcélú mobiltelefon-előfizetések üzleti célú használata a társas vállalkozások és költségvetési intézmények körében. „Közvetlen” és „közvetetett” mobilpenetráció, beszédcélú SIM-kártyák száma, szolgáltató-kapcsolatok. Magánszemély nevén lévő [„lakossági”] mobilelőfizetések üzleti célú használata és annak okai, a cég/intézmény üzletmenetével/ügyvitelével összefüggésben igénybe vett lakossági SIM-kártyák száma, „üzleti” előfizetés vásárlás jövőbeni motivációi és potenciálja. A vállalati és intézményi mobilpiac mérete, a mobilkiadások aránya a beszédcélú kommunikációban. Szolgáltatók piaci részesedésének többdimenziós vizsgálata [ügyfelek, SIM-kártyák, bevételek, stb. alapján], párhuzamos szolgáltató-kapcsolatok motivációi. . „Beszerzési társulásokhoz” csatlakozott cégek aránya és száma. CUG megoldások. Dolgozói program [„flották”] elterjedtsége. Egyedi szerződések, publikus csomagok, hűségszerződések. Mobilszolgáltatók iránti attitűd, szolgáltatókkal szembeni percepciók, szolgáltató- és díjcsomag-választás paraméter-rendszere [részletes elvárás és elégedettség elemzés], jövőbeni előfizetés beszerzésénél figyelembe vett szolgáltatók. A Digi mobilpiaci megjelenésével kapcsolatos ismeretek, attitűdök, várakozások, előfizetési tervek és elvárt árkedvezmény mértéke. Üzleti célra mobiltelefont nem használó munkatársak száma és karakterisztikája, az „üzleti” előfizetések jövőbeni potenciálja. 2017-es új előfizetés beszerzések és lemondások, 2018-as tervek. Az üzleti mobilpiac fejlődésének dinamikája, kereslet-előrejelzés, előrejelzések: előfizetések, piacméret.

A munkatársak mobilkészülék választásának szempontjai, a készülékek finanszírozása és ezzel kapcsolatos jövőbeni igények. 2017-es készülék beszerzések. „Smartphone” penetráció és főbb állományi adatok. A beszédcélú előfizetésekhez igénybe vett „VAS”/kényelmi szolgáltatások [pl. Készülékbiztosítás, Vírusvédelem, Információbiztonsági szolgáltatás, online tárhely, O365, stb.]. Tömeges SMS szolgáltatás használata. RCS üzenetküldés: ismertség, igények. Korlátlan beszélgetést biztosító [full & on-net] „flat” tarifacsomagok ismertsége, megítélése és elterjedtsége. A „korlátlan” csomagok hatása a szervezetek mobiltelefon kiadásaira, árérzékenység. „Flat” tarifákkal kapcsolatos jövőbeni tervek. „Osztható” tarifák. Céges és privát magánfelhasználás szabályozása, „call control’.

Beszédcélú SIM-ekhez kapcsolódó mobilinternet-csomagok, szolgáltatói részesedések, a „small screen/handset” mobilinternet jelenlegi és jövőbeni vállalati alkalmazásának céljai, körülményei, motivátorai. A mobilinternet-csomagok paraméterei, adatforgalmi keretek. A „small screen/handset” mobilinternet jövőbeni terjedésének lehetőségei, tervek, az „elzárkózók” mobilizálása. Upgrade potenciál a jelenlegi előfizetők körében. Korlátlan mobilinternettel kapcsolatos ismeretek és igények. Mobilinternet „csomagolásával” kapcsolatos preferenciák, árérzékenység. „OTT” üzenetküldés illetve az „OTT” VoIP alkalmazása az üzleti célcsoportban, hatása a „hagyományos” mobiltávközlési kiadásokra, megítélése [üzleti felhasználás kontextusában], jövőbeni tervek.

„Nagyképernyős” mobilinternet penetráció a vállalati és intézményi szegmensben. „Large Screen” mobilintenet előfizetések száma, a szolgáltatók pozíciói, részesedési mutatók. „Helyhez kötött” vs mobilinternet keresztelemzések, a mobilinternet helyettesítő/kiegészítő szerepének vizsgálata. A „nagyképernyős” mobilinternet jövője: az előfizetések számára és a piac méretére vonatkozó előrejelzések. Egyéb „M2M” [Machine-to-Machine] adatkártyák használata, előfizetések, szolgáltatói kapcsolatok. „5G”-vel kapcsolatos ismeretek, várt előnyök és lehetséges alkalmazási célok.
Részletes tartalom, ajánlat, csomagkedvezmények és további információk >>


AJÁNLAT ÉS MEGRENDELÉS
További információk, ajánlat és bemutató prezentácó:

Gál Tamás
vezető tanácsadó
tanulmanyok{*}bellresearch.com
[+36-1] 477 01 00


Helyhez kötött távközlési szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Mobiltávközlési szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Távközlési bundling, konvergencia, hajtóerők
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
IT infrastruktúra, megoldások, kiadások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
IT-szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Digitális transzformáció
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Infokommunikáció a háztartások szintjén
Lakossági szegmens – háztartások és egyének
Infokommunikáció az egyének szintjén
Lakossági szegmens – háztartások és egyének