Az infokom-piac kutató és tanácsadó specialistája
Magyar Infokommunikációs Jelentés 2018

IT infrastruktúra, megoldások, kiadások

Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények · Megjelenés: elérhető

Tematika

Számítógép-penetráció, idősor. Elzárkózás okai és beszerzési tervek.

Asztali és hordozható PC-k, tabletek, okostelefonok; penetráció, állomány, változások. Operációs rendszerek. Irodai alkalmazások.

Szerverszámítógépek, az üzemeltetés formái, operációs rendszerek, szerverfunkciók. Helyi hálózatok, vállalati WiFi hálózatok.

Alközpontok, penetráció, állomány jellemzői. Telephelyi IP-telefonrendszerek. Távmunka, videókonferencia, call- és contact center.

Okoseszközök vállalati integrációja, BYOD, támogatás, biztonság, MDM.

IT-biztonság és üzletmenet-folytonosság.

Adattárolás. Üzleti és ügyviteli folyamatok informatikai támogatása, integráció. Felhő és nem felhő alapú alkalmazások. Big Data és IoT.

Vállalati honlapok, motivátorok, célok, tervek. Vállalati Facebook és egyéb közösségi oldalak.

IT stratégiák, büdzsétervezés, megtérülés-számítás. Komplex informatikai projektek prioritásai, fókuszterületek. Az IT prioritása, belsős csapat és külső partnerek, IT-szolgáltatások, outstourcing.

IT büdzsé, változások, struktúra.


Számítógépet használó gazdasági szervezetek aránya és száma, penetrációs idősor. Számítógép használattól való elzárkózás okai és beszerzési tervek a PC-vel nem rendelkezők körében. Asztali [desktop] és hordozható [laptop/notebook/”hibrid” eszközök] PC-k, táblagépek/tabletek penetrációja, installált bázisa, az állományi adatok változása. Okostelefonok penetrációja, installált bázisa, az eszközök gyártók szerinti összetétele és beszerzési módozatai. Kliensoldali operációs rendszerek a PC-k, táblagépek és okostelefonok esetében. Szerverszámítógépek [penetráció, installált bázis], a szerverüzemeltetés formái [in-house, co-location, szerverhoszting, szerverbérlet]. Hálózati operációs rendszerek penetrációja, szerverfunkciók használata. Irodai alkalmazások penetrációja, illetve installált bázisa gyártó és verzió szerint. Elektronikus levelezés vállalati megoldásai. Internetes böngészők penetrációja. Szoftvereszközök beszerzési forrásai.

Alközpont penetráció és változása, az alközpont-állomány műszaki-technológiai jellemzői, IP-PBX elterjedtség. A peer-to-peer és a szerver-kliens architektúrájú helyi hálózatok [LAN] elterjedtsége, vállalati WiFi hálózatok. Távmunka megoldások. Telephelyi IP telefonrendszerek elterjedtsége. Professzionális videokonferencia rendszerek, call- és contact center megoldások elterjedtsége.

Az „okoseszközök” [okostelefonok, táblagépek] vállalati integrációja, BYOD. Hozzáférés vállalati informatikai funkciókhoz, alkalmazásokhoz; azok technikai megvalósulása [„natív” alkalmazásokkal, webes böngészővel, vegyes/hibrid konstrukciók]. Az „okoseszközök” vállalati integrációját támogató informatikai fejlesztések [akár a vállalati rendszer oldalán, akár kliens oldalon]. Az eszközök és felhasználók házon belüli támogatása, adat/információbiztonsággal összefüggő kérdések, „MDM” [Mobile Device Management].

IT-biztonsági és üzletmenet folytonossági megoldások elterjedtségének vizsgálata. Adattárolási gyakorlatok, támogató informatikai megoldások. Üzleti és ügyviteli folyamatok informatikai támogatottságának vizsgálata. Az egyes üzleti / ügyviteli folyamatok támogatására igénybe vett alkalmazások elterjedtsége és használata [moduláris és rendszerszinten], az alkalmazások közötti integráció mértéke, felhő alapú és nem felhő alapú alkalmazások / megoldások elkülönítése, üzleti folyamatok támogatására alkalmazott IT rendszerekre fordított kiadások. Vállalatirányítási és / vagy termelésirányítási rendszerek [ERP, MRP], ellátási-lánc menedzsment rendszerek és csatorna-integráció rendszerek [SCM] ill. ügyfélszolgálatot támogató alkalmazás, integrált ügyfélkapcsolati rendszerek [CRM] penetrációja. Vállalati honlap-penetráció és fejlesztési tervek, honlap-fejlesztés és -frissítés, a webhoszting módozatai, honlapokhoz kapcsolódó szolgáltatások. A vállalati honlapok létrehozásának motivátorai, a használatának céljai, a honlappal nem rendelkezők tervei. Integrált vállalati portálok és részterületek megoldásai. Intranet és extranet alkalmazások elterjedtsége, tervek, trendek. Vállalati Facebook és egyéb közösségi oldalak penetrációja, használatuk intenzitása, jövőbeli tervek. Tudásmenedzsment megoldások elterjedtsége és fejlesztési tervek. „Big Data” és IoT – jelenlegi megoldások fajtái és várható jövőbeli igények, a bevezetés fő szponzorai és stakeholderei, a jelenlegi és a jövőbeli potenciális használat területei, az adattovábbításhoz használt megoldások.

IT stratégiák, IT büdzsétervezés, megtérülés-számítási módszerek az IT fejlesztések esetében. Komplex informatikai projektek fejlesztési prioritásai, IT fejlesztések akadályai és korlátjai. IT-fejlesztések fókuszterületei 2017-ben, illetve a 2018-2019-es terminusban.

Az IT szervezeten belüli prioritása, az IT vezető feladatai. Belsős IT csapat és külső IT partnerek feladatai és kompetenciái. IT beszállítókkal, IT partnercégekkel kapcsolatos elvárások, jelenlegi szolgáltatói kapcsolatok.

A 2017-es vs. 2018-as IT büdzsé volumene, a változások mögöttes okai. Az informatikai költségvetés struktúrája: HW [személyi számítógépek, szerverszámítógépek, perifériák, hálózati eszközök, adathordozók, alközpontok, okoseszközök, stb.], SW [asztali és hálózati operációs rendszerek, irodai szoftverek, adatbázis-kezelő szoftverek, hálózat- és rendszerfelügyelet menedzsment alkalmazások, üzleti, ügyviteli folyamatokat támogató rendszerek, stb.], IT szolgáltatások [outsourcing, tanácsadás, rendszer-, illetve hálózatintegráció, supporting, IT-oktatás, stb.]. Az informatikai költségvetés belső struktúrájának jövőbeni változása. Hardver- és szoftvereszközök beszerzési forrásai.
Részletes tartalom, ajánlat, csomagkedvezmények és további információk >>


AJÁNLAT ÉS MEGRENDELÉS
További információk, ajánlat és bemutató prezentácó:

Jakab Áron
partnerkapcsolati igazgató
tanulmanyok{*}bellresearch.com
[+36-1] 477 01 00


Helyhez kötött távközlési szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Mobiltávközlési szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Távközlési bundling, konvergencia, hajtóerők
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
IT infrastruktúra, megoldások, kiadások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
IT-szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Digitális transzformáció
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Infokommunikáció a háztartások szintjén
Lakossági szegmens – háztartások és egyének
Infokommunikáció az egyének szintjén
Lakossági szegmens – háztartások és egyének