Az infokom-piac kutató és tanácsadó specialistája
Magyar Infokommunikációs Jelentés 2018

Digitális transzformáció

Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények · Megjelenés: elérhető

Tematika

Az IT infrastrukturális fejlettség főbb indikátorai. Üzleti, ügyviteli folyamatok informatikai támogatottsága, integráció mértéke, felhő alapú alkalmazások.

Vállalati honlapok, hoszting, szolgáltatások. Integrált portálok, intranet és extranet. Facebook és egyéb közösségi oldalak.

Tudásmenedzsment, Big Data és IoT. A digitális értékesítés, e-business támogatása, bevezetési tervek.

Távmunka, érintett munkatársak, megoldások.

Ügyféladatok tárolása, GDPR-megfelelés.

IT-fejlesztések motivációi és gátjai, megtérülés számítása.

A vállalati digitalizáltságának foka, stratégia, digitális transzformációs index, digitális szegmensek. Digitális adaptáció, céltérkép és transzformációs menetrend, életciklus, versenyelőnyök.

Az IT-terület szerepe a digitális transzformációban, költségvetés, források; rugalmasság és működési modelljének érettsége.

Munkahelyi és vállalati kultúra, kommunikáció és együttműködés, módszertanok; diszrupcióval kapcsolatos attitűdök. Internethasználók és ICT specialisták digitális képességei.

Robotizáció és mesterséges intelligencia. Sharing economy beépülése.

Kormányzati irányú elektronikus kötelezettségek és azok hatása. Kormányzati digitális fejlesztési elképzelések ismerete, attitűdök.

Digitális közszolgáltatások használata.


A társas vállalkozások IT infrastrukturális fejlettségének legfőbb indikátorai: hardver- és szoftvereszközök, hálózatok penetrációs mutatói, állományi adatok, idősorok.

Üzleti és ügyviteli folyamatok informatikai támogatottságának vizsgálata. Az egyes üzleti / ügyviteli folyamatok támogatására igénybe vett alkalmazások elterjedtsége és használata [moduláris és rendszerszinten], az alkalmazások közötti integráció mértéke, felhő alapú és nem felhő alapú alkalmazások / megoldások elkülönítése, üzleti folyamatok támogatására alkalmazott IT rendszerekre fordított kiadások. Vállalatirányítási és / vagy termelésirányítási rendszerek [ERP, MRP], ellátási-lánc menedzsment rendszerek és csatorna-integráció rendszerek [SCM] ill. ügyfélszolgálatot támogató alkalmazás, integrált ügyfélkapcsolati rendszerek [CRM] penetrációja. Vállalati honlap-penetráció és fejlesztési tervek, honlap-fejlesztés és -frissítés, a webhoszting módozatai, honlapokhoz kapcsolódó szolgáltatások. A vállalati honlapok létrehozásának motivátorai, a használatának céljai, a honlappal nem rendelkezők tervei. Integrált vállalati portálok és részterületek megoldásai. Intranet és extranet alkalmazások elterjedtsége, tervek, trendek. Vállalati Facebook és egyéb közösségi oldalak penetrációja, használatuk intenzitása, jövőbeli tervek. Tudásmenedzsment megoldások elterjedtsége és fejlesztési tervek. „Big Data” és IoT – jelenlegi megoldások fajtái és várható jövőbeli igények, a bevezetés fő szponzorai és stakeholderei, a jelenlegi és a jövőbeli potenciális használat területei, az adattovábbításhoz használt megoldások. A digitális értékesítés / e-business támogatása, online és mobil applikáción keresztül történő értékesítés penetrációja, bevezetési tervek vizsgálata. Távmunka elterjedtsége, távmunkában potenciálisan érintett munkatársak száma [mobil, szellemi munkakörben dolgozó, számítógépes, stb.], távmunkához használt ICT megoldások. Ügyféladatok tárolásának módjai, GDPR-nak való megfelelés. IT fejlesztések motivációi és akadályozói, fejlesztések megtérülésének számítására használt módszerek elterjedtsége.

A vállalati digitalizáltságának, digitális transzformációjának foka, digitális transzformációs index és területi részindexek [Stratégia és Vezetés, Termékek és szolgáltatások, Ügyfélkezelés, Működés és Logisztika, Vállalati szolgáltatások és felügyelet, IT, Munkahely és vállalati kultúra] megképzése, digitális szegmensek létrehozása. Stratégia-alkotásért és implementációért felelős területek vizsgálata, digitalizációt támogató egyes központi intézkedések [pl. digitális tehetségek felvétele, vagy inkubációs tőke biztosítása] megléte. Termékek és szolgáltatások digitális adaptációja, agilizációs módszertanok használata, az ügyfélvisszajelzések gyűjtése és beépítése a fejlesztési folyamatokba. Digitális ügyfelek jelenlegi és potenciális részesedése a vállalati bevételekből, az ügyfél-interakciók digitalizáltsága a jelenben és a várható jövőben. Digitális marketingcsatornák használatának mértéke a marketingben és az értékesítésben. Digitális interakciók és ügyféladatok gyűjtése, azok felhasználásának mélysége az üzleti tervezésben, modellezésben, előrejelzésben és értékesítésben. Világos digitalizációs céltérkép és transzformációs menetrend megléte, a vállalat elhelyezése a digitális transzformáció életciklus-görbéjén, digitális módszertanok alkalmazása és ilyen módon elérhető versenyelőnyök. Vállalatirányítás és a működés átláthatóságának digitális támogatása a jelenben és jövőben, menedzsment automatizálás komplexitása és az ezzel kapcsolatos tervek. IT terület szerepe a vállalati digitális transzformációban, annak mértéke és fajtái. Az IT költésvetés digitális transzformációt támogató részének mérete, ilyen célt szolgáló elkülönített források vizsgálata. Az IT terület rugalmassága és működési modelljének érettsége a digitalizáció tükrében. Munkahelyi és vállalati kultúra, kommunikáció és együttműködés típusai, innovativitás mértéke, agilis módszertanok bevonása. Diszrupcióval kapcsolatos attitűdök [pl. termék mint szolgáltatás, közösségi megosztás, értéklánc szétbontás, stb.] vizsgálata. Internet-használók és ICT specialisták digitális képességei. Digitális üzleti tranzakciók. Digitális technológiák vállalati integrációja, e-kereskedelem, digitális közszolgáltatások használata. Robotizáció, ipari robotok és mesterséges intelligencia használata, ezzel kapcsolatos tervek és jövőkép. „Sharing economy” beépülése a vállalati működésbe. Kormányzati irányú elektronikus kötelezettségek [pl. NAV] és azok hatása a vállalati digitalizációra. Kormányzati digitális fejlesztési elképzelések [pl. Ipar 4.0.] ismerete, ezekhez kapcsolódó attitűdök.
Részletes tartalom, ajánlat, csomagkedvezmények és további információk >>


AJÁNLAT ÉS MEGRENDELÉS
További információk, ajánlat és bemutató prezentácó:

Gál Tamás
vezető tanácsadó
tanulmanyok{*}bellresearch.com
[+36-1] 477 01 00


Helyhez kötött távközlési szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Mobiltávközlési szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Távközlési bundling, konvergencia, hajtóerők
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
IT infrastruktúra, megoldások, kiadások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
IT-szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Digitális transzformáció
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Infokommunikáció a háztartások szintjén
Lakossági szegmens – háztartások és egyének
Infokommunikáció az egyének szintjén
Lakossági szegmens – háztartások és egyének