Az infokom-piac kutató és tanácsadó specialistája
Magyar Infokommunikációs Jelentés 2018

Infokommunikáció a háztartások szintjén

Lakossági szegmens – háztartások és egyének · Megjelenés: elérhető

Tematika

A hazai háztartások száma és multidimenziós profilja; változások, előrejelzések.

Informatikai és szórakoztató-elektronikai eszközök a háztartásokban: desktop pc, laptop pc, tabletek, tv-készülékek, tv-okosító eszközök, játékkonzolok, projektorok, okoseszközök. Smart home megoldások: ismeretek, attitűdök, jelenlegi használat, funkciók, jövőbeli tervek, preferenciák, az elzárkózás okai.

A digitális eszközhasználatot befolyásoló tényezők modellezése, a távolmaradó háztartások szegmentációja, a nem használat okai, digitális szakadék, előrejelzések.

Internet a háztartásokban: befolyásoló tényezők modellezése, a távolmaradás okai és a háztartások szegmentációja; lehetséges motivációk, kormányzati programok lehetőségei, költségviselő képesség. Ismeretek és preferenciák.

Technológia, részpiacok (xDSL, CaNet/HFC, FTTx HSI, MBB, egyéb broadband), szolgáltatók, költségek. Fix vs mobilinternet, helyettesítő/kiegészítő szerep; tethering. Sávszélességgel kapcsolatos ismeretek, elégedettség; bővítési igények, tervek, költségviselési hajlandóság.

Szolgáltatók, piaci részesedések (ügyfélszám, előfizetésszám, bevételek), technológiánként is; múltbeli kapcsolatok; elvárások és elégedettség. Hűségszerződések, új előfizetési és váltási tervek, árérzékenység, figyelembe vett és preferált szolgáltatók.

Az otthoni internetezés céljai és körülményei, add-on szolgáltatások, igények. Biztonsági alkalmazások. VoIN megoldások: ismertség és elfogadottság, az internetes telefonálás jelene és jövője. Az otthoni internet mobilitása és „megoszthatósága” iránti igény, LAN és WiFi elterjedtsége, eszközök, paraméterek, problémák, igények fejlett szolgáltatásokra.

Az otthoni internet terjedésének előrejelzése, piacméret és piacszerkezeti prognózisok.

PayTV a háztartásokban, technológiák (CaTV, IPTV, SAT TV, DVB-T), programcsomagok, fizetős csatornák, használat és igények. Digitális/interaktív szolgáltatások, igények és fizetőképes kereslet, fogyasztási mintázatok, elvárások és elégedettség.

Szolgáltató-kapcsolatok, kiadások. A szolgáltatók részesedési indikátorai, múltbeli kapcsolatok, váltások. A jelenleg payTV nélküli háztartások szokásai, az előfizetés lehetőségei. Szolgáltatóváltási, csomagváltási és új előfizetés-beszerzési tervek, figyelembe vett és preferált szolgáltatók, értéknövelési lehetőségek.

Multiscreen, online lineáris és nem lineáris televíziózás ismerete, szokások, platformok, motivátorok, élethelyzetek, tervek és igények.

VoD, videotéka, streaming, HBO GO és Netflix, ismeretek, motivátorok, használat, tartalmak, konstrukciók, költések; hazai szolgáltatók ismertsége és használata, jövőbeli tervek, elzárkózás okai.

Online videomegosztók, filmletöltések. A payTV piac jövőképe, penetrációs és piacméret előrejelzések.

Fix telefon a hazai háztartásokban: ellátottság, díjcsomagok, telefonszolgáltatás más távközlési szolgáltatásokkal együtt, hűségszerződések. Access szolgáltatások elterjedtsége: PSTN/ISDN, VoCa, VoIP.

Vezetékeshang-kiadások volumene és struktúrája. Szolgáltatói részesedések (ügyfél/access és bevétel, technológiánként is).

VoIP/VoIN ismertsége és elfogadottsága, a nyilvános internet feletti telefónia jelene és jövője a lakossági szegmensben. A háztartások fix telefóniával kapcsolatos tervei, penetráció, piacméret, előrejelzések.

A háztartások beszédcélú mobiltelefon-ellátottsága és szolgáltatói kapcsolatrendszere. Mobil-vezetékes keresztelemzések, helyettesítő hatás, előrejelzések. Legfőbb egyéni szintű mobilpiaci eredmények: penetráció, post-paid vs pre-paid, szolgáltatói kapcsolatok, kiadások, részesedések, idősorok és előrejelzések (részletesen az „Infokommunikáció az egyének szintjén” modulban).

Távközlési szolgáltatások értéke, fontossága; az igénybevétel keresztösszefüggései. Döntés a háztartáson belül szolgáltatásokról, csomagokról, szolgáltatókról. Ügyintézési módok és preferenciák, az online ügyintézés jelene és jövője. Piaci változások ismerete (Invitel, UPC) és ezekkel kapcsolatos várakozások.

Távközlési szolgáltatók a háztartásokban, a kapcsolatok összefüggései; szolgáltatók megkeresései.

A teljes lakossági távközlési piac mérete és szerkezete, idősoros eredmények, előrejelzések. Szolgáltatók piaci pozíciói, ügyfél és bevétel alapú részesedések, idősorok.

Több szolgáltatás igénybe vétele, háztartások aránya, száma és profilja, változások. Szolgáltatáscsomagok, a szolgáltatók pozíciói, xPlay ráfordítások és ezek idősorai. Jövőbeni csomagolás lehetőségei, xPlay ajánlatok iránti jövőbeli igények.

Mobilt is tartalmazó csomagok fogyasztási mintázatai. FMC, integrált vezetékes-mobil csomagok ismerete, preferenciák, attitűdök, hajtóerők, gátak. FMC/konvergens szolgáltatói percepciók, ajánlatok jövőbeni potenciálja, az egyes elemek értéke, elvárt kedvezmények, szolgáltatói preferenciák, elzárkózás okai.

Near core / non core, szolgáltatók elfogadottsága, havidíjas IT és egyéb szolgáltatási területeken.


A hazai háztartások száma és multidimenziós profilja. Változások a háztartások számosságában és összetételében, előrejelzések.

Informatikai és szórakoztató-elektronikai eszközök penetrációja, valamint azok jellemzői a háztartásokban: desktop pc, laptop pc, tabletek, TV-készülékek, “TV okosító eszközök” [Chromecast, Apple TV, stb.], játékkonzolok, projektorok, multimédiás tartalomfogyasztáshoz kapcsolódó egyéb eszközök, okoseszközök, stb. A különböző digitális eszközök használatát befolyásoló tényezők modellezése, a „távolmaradó” háztartások szegmentációja, a nem-használat okai [„digitális szakadék”, a belépést gátló tényezők], előrejelzések.

„Smart-home” megoldásokkal kapcsolatos ismeretek, attitűdök. Jelenleg használt megoldások/funkciók, azok „fejlettsége”. Jövőbeli tervek, preferenciák, az „okos otthon” megoldásokkal szembeni elzárkózás okai. „Okos hangszórók” [„hangvezérelt személyi asszisztens” megoldások]: ismeretek, jelenlegi használat, igények, fizetési hajlandóság.

Internet a háztartásokban, az ellátottságot befolyásoló tényezők modellezése. Az internettől való távolmaradás okai. Az internettel nem rendelkező háztartások szegmentációja a belépést gátló tényezők alapján. Az internet otthoni bevezetésének lehetséges motivációi [használati célok, alkalmazások, élethelyzetek, internetezésre alkalmas eszköz egy „kormányzati program” keretében, költségviselő képesség, stb.]. Internet-technológiákkal és internetszolgáltatókkal kapcsolatos ismeretek és preferenciák. „Az otthoni hozzáférés technológiája [xDSL, CaNet/HFC, FTTx HSI, MBB, egyéb broadband] és szolgáltatója, az internetezés költségei. „Helyhez kötött” vs mobilinternet keresztelemzések, a mobilinternet helyettesítő/kiegészítő szerepének vizsgálata. „Tethering”. A jelenleg használt internetkapcsolat sávszélességével kapcsolatos ismeretek [szimmetrikus vs aszimmetrikus, le- és feltöltési sebesség, garantált sávszélesség, stb.] és azzal való elégedettség. Sávszélesség bővítésével szemben megfogalmazott igények, tervek, költségviselési hajlandóság. ISP-k több szempontú piaci részesedés-vizsgálata [ügyfélszám, előfizetésszám, bevételek], hozzáférési technológiánként is. Múltbeli szolgáltatói kapcsolatok. Szolgáltatókkal szembeni elvárások és elégedettség. Hűségszerződések, új előfizetési és váltási tervek, árérzékenység vizsgálat, jövőbeni előfizetés beszerzésénél figyelembe vett és preferált szolgáltatók. Az otthoni internetezés céljai és körülményei, hozzáadott értékű [VAS/add-on] szolgáltatások ismertsége, igénybevétele, megítélése, igények. Internet-biztonsággal összefüggő jelenlegi alkalmazások. VoIN megoldások ismertsége és elfogadottsága, az internetes telefonálás jelene és jövője. Az otthoni internet mobilitása és „megoszthatósága” iránti igény, vezetékes [LAN] és WiFi megoldások elterjedtsége és az otthoni internethez kapcsolódó eszközök. WiFi eszközök/megoldások paraméterei – saját vs bérelt, dual-band, WiFi range extrender, stb. WiFi-vel kapcsolatos problémák, hiányosságok, „fejlett/intelligens” WiFi megoldásokkal/szolgáltatásokkal kapcsolatos jövőbeni igények. Az internet otthoni terjedésének előrejelzése idősor-elemzési technikákkal és a háztartások beszerzési szándékaira építve; piacméret és piacszerkezet prognózisok.

„PayTV” szolgáltatások igénybevétele a háztartásokban, technológiák [CaTV, IPTV, SAT TV, DVB-T] szerinti összetétel, előfizetett televíziós programcsomagok és azok tartalma. HBO csomagok, fizetős filmcsatornák, egyéb kiegészítő/tematikus csomagok: jelenlegi használat és igények. Szolgáltató-kapcsolatok, kiadások; a szolgáltatók részesedési indikátorai. Múltbeli szolgáltató kapcsolatok, szolgáltató- és technológiaváltások. A jelenleg payTV-vel nem rendelkező háztartások televíziózási szokásai, a payTV előfizetés lehetőségei. Digitális/interaktív szolgáltatások jelenlegi használata, igények és fizetőképes kereslet [pl. EPG, PVR stb.], az ilyen jellegű tartalmak és szolgáltatások jelenlegi fogyasztási mintázatai. Elvárások és elégedettség a jelenleg igénybe vett televíziós szolgáltatásokkal. Szolgáltatóváltási, csomagváltási és új előfizetés beszerzési tervek, jövőbeni előfizetés beszerzésénél figyelembe vett és preferált szolgáltatók, a televíziós csomag „értéknövelési” lehetőségei. „Multiscreen” televíziózással, online lineáris és nem lineáris televíziózással kapcsolatos ismeretek, jelenlegi használati szokások, platformok [PC, tablet, okostelefon, stb.], motivátorok, élethelyzetek, tervek és igények. „Videotéka/videotár” megoldásokkal, streaming szolgáltatásokkal kapcsolatos ismeretek, használati mintázatok, tartalmak, az igénybevétel céljai és intenzitása, konstrukciók, költések. HBO GO és Netflix szolgáltatás igénybevétele és annak motivátorai. Hazai szolgáltatók VoD szolgáltatásainak ismertsége és használata, jövőbeli tervek. VoD/streaming szolgáltatásokkal szembeni elzárkózás okai. Online videomegosztók otthoni használata. Internetes filmletöltések. A „payTV” piac jövőképe, penetrációs és piacméret előrejelzések.

Fix telefon ellátottság a hazai háztartásokban. Díjcsomagok, telefonszolgáltatás igénybevétele más távközlési szolgáltatásokkal együtt, hűségszerződések. „Access típusú” szolgáltatások elterjedtsége: PSTN/ISDN, VoCa, szélessávú hozzáférésen keresztüli VoIP szolgáltatások. A háztartások vezetékes hang kiadásának volumene és struktúrája. Szolgáltatói részesedések [ügyfél/access és bevétel-alapon, technológiánként is]. VoIP/VoIN megoldások ismertsége és elfogadottsága, a nyilvános internet feletti telefónia jelene és jövője a lakossági szegmensben. A háztartások fix telefóniával kapcsolatos tervei, penetrációs és piacméret előrejelzések.

A háztartások beszédcélú mobiltelefon ellátottsága és mobilszolgáltatói kapcsolatrendszere. Háztartás-szintű mobil- és „vezetékes” keresztelemzések [mobil-vezetékes helyettesítő-hatás kimutatása], előrejelzések. Legfőbb „egyéni-szintű” mobilpiaci eredmények: penetráció, post-paid vs pre-paid, szolgáltatói kapcsolatok, kiadások, részesedések, idősorok és előrejelzések [részletes mobilpiaci elemzések az „Infokommunikáció az egyének szintjén” című modulban].

Távközlési szolgáltatások „értéke” a lakosság számára. Távközlési szolgáltatások [fizetős televízió szolgáltatás, internet, vezetékes hang, mobil] igénybevételének keresztösszefüggései. Távközlés szolgáltatásokról, szolgáltatáscsomagokról [bundle/FMC], szolgáltatókról döntés a háztartáson belül. Távközlési szolgáltatóknál történő ügyintézési módok és preferenciák, az online ügyintézés jelene és jövője. Távközlési piacon történt változásokkal kapcsolatos ismeretek [Invitel, UPC] és ezekkel kapcsolatos várakozások.

Távközlési szolgáltatók a háztartásokban, a szolgáltatói kapcsolatok összefüggései. Távközlési szolgáltatók megkeresései. A teljes lakossági távközlési piac mérete és szerkezete, idősoros eredmények, előrejelzések. Szolgáltatók pozíciói a teljes lakossági távközlési piacon, ügyfél- és bevétel-alapú részesedések – idősorosan is.

Több szolgáltatást egy szolgáltatótól igénybe vevő háztartások aránya, száma és profilja; illetve mindezek idősoros változása. Szolgáltatáscsomagok elterjedtsége, az egyes szolgáltatók pozíciói a különböző csomagajánlatok piacán, „xPlay” ráfordítások – idősorosan is. Távközlési szolgáltatások jövőbeni csomagolásának lehetőségei a lakosság számára, xPlay ajánlatok iránti jövőbeli igények. „Mobilt” [hang és/vagy internet] is tartalmazó csomagajánlatok jelenlegi fogyasztásai mintázatai. Integrált vezetékes-mobil távközlési szolgáltatáscsomagokkal [„FMC”] kapcsolatos ismeretek, preferenciák, attitűdök, hajtóerők, akadályozók részletes vizsgálata. FMC/konvergens szolgáltatói percepciók. Fix-mobil konvergens ajánlatok jövőbeni potenciálja: az egyes szolgáltatási elemek „értéke”, elvárt kedvezmények, szolgáltatókkal kapcsolatos preferenciák. Fix-mobil konvergens ajánlatokkal szembeni elzárkózás okai. „Near-core / non-core”: távközlési szolgáltatók elfogadottsága havidíjas/”felhő-modell” szerint nyújtott IT szolgáltatási, illetve különböző [nem infokommunikációs-jellegű] szolgáltatási területeken.
Részletes tartalom, ajánlat, csomagkedvezmények és további információk >>


AJÁNLAT ÉS MEGRENDELÉS
További információk, ajánlat és bemutató prezentácó:

Jakab Áron
partnerkapcsolati igazgató
tanulmanyok{*}bellresearch.com
[+36-1] 477 01 00


Helyhez kötött távközlési szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Mobiltávközlési szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Távközlési bundling, konvergencia, hajtóerők
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
IT infrastruktúra, megoldások, kiadások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
IT-szolgáltatások
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Digitális transzformáció
Üzleti szegmens – vállalatok és intézmények
Infokommunikáció a háztartások szintjén
Lakossági szegmens – háztartások és egyének
Infokommunikáció az egyének szintjén
Lakossági szegmens – háztartások és egyének